مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی محدثه - برنامه ی سالانه
فرهنگی*آموزشی*علمی*ادبی*دینی*پرورشی*
برنامه سالانه ي

مدرسه راهنمايي

 

 دخترانه ي محدثه       

حسن آباد

 

سال تحصيلي

89-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه هستی خداوندبه توهدیه کرده است .وآنچه می شوی هدیه ی توبه خدااست پس بی نظیرباش.

 

   موقعيت جغرافيايي  آموزشگاه

 

 

مدرسه ي محدثه در سال1363احداث ودرسال1372تاسیس گرديده است .

با مساحت بالغ بر.264 متر مربع . زير بنا 1156مترمربع در 2 طبقه. شامل 11 اطاق  :6 كلاس درسي وبایگانی و وکارگاه کامپیوتروآزمایشگاه ودفتروانبارتغذیه.

نماز خانه اي به مساحت نزديك به 150 متر مربع در طبقه ي دوم.

آبدار خانه و سرویس بهداشتی

ساختمان شامل دو قسمت است .

قسمت دوم که شامل 4 اطاق است.سه كلاس در اختيار دارالقرآن بوده و يك اطاق به عنوان كارگاه حرفه و فن تجهيز گرديده است .تعداد 112 دانش آموز در سه پايه مشغول به تحصيل مي باشند .یاددادن ویادگرفتن وسیله ای برای بهتربودن وبهترشدن بهترماندن وبه خوشبختی رسیدن است.كادر اجرايي(آموزشی) آموزشگاه به قرار زير است:

 

سابقه

مدرک ورشته ی تحصیلی

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

سال8

کارشناسی*ریاضی

مدیر

ناهید طاهری

1

سال اول

کارشناسی*زیست شناسی

دبیر

مریم آقاطاهری

2

سال اول

ارشناسی×مشاوره;

مشاور

مریم پورسینا

3

4سال

کارشناسی*هنر

دبیر

بتول جمشیدی

4

سال 6

کارشناسی*زمین شناسی

دبیر

ناهیدسادات حسینی

5

6سال

کارشناسی*تربیت بدنی

دبیر

طاهره رامی

6

سال

اول

کارشناسی*تاریخ

دبیر

زهراشفیعی

7

سال7

کارشناسی*ریاضی

دبیر

اعظم شکور

8

11سال

کارشناسی×دینی وعربی

دبیر

مریم سادات فاطمی

9

8

سال

کارشناسی×ادبیات

دبیر

زهراقاسمی

10

سال اول

کارشناسی*مهندسی کشاورزی

دبیر

زهراقاسمی

11

سال3

کارشناسی*ریاضی

دبیر

نوره قاضی

12

8سال

کارشناسی*علوم تربیتی

مربی

فاطمه کامرانی نسب

13

سال اول

کاردانی*حسابداری

دبیر

فاطمه لاله رخی

14

6سال

کاردانی*هنر

دبیر

اشرف میرجانی

15

2سال

کاردانی*حرفه وفن

دبیر

مرضیه منصوری

*16

7

سال

کارشناسی×زبان انگلیسی

دبیر

لیلامطهری

17

برادرارجمندجناب اقای محمدمنصوری متصدی امورخدمات بوده ووظایف محوله ی خویش رادرسال 22خدمت دراین آموزشگاه ایفامی نمایند.

 

 

عيين اهداف :

اهداف آرماني

شناخت وشکوفاکردن و پرورش استعدادهای دانش آموزان

تقویت روحیه ی خودباوری

ایجادابتکاروبروزخلاقیت درکلیه ی زمینه ها

 

اهداف آموزشي1- ارتقاء سطح علمي دانش آموزان

2- ارتقاء سطح مهارتهاي عملي دانش آموزان

3- افزايش فرهنگ مطالعه در بين دانش آموزان

 

اهداف تربیتی و پرورشی

 

ارتقاء سطح دینی و مذهبی محصلین ونهادینه کردن فرهنگ نمازوایجادروحیه ی همکاری

 

 

 

 

 

 

اهداف در بعد مالی واداری

 

جذب کمکهای مردمی

 

 

 

 

 

اهداف وتاکتیکهای پیش بینی شده توسط دبیر پرورشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرمان

 

شناخت وارتقاء و شکوفا کردن سطح علمی دانش آموزان مستعد

 

رسالت

 

 

شکو فا کردن بهتر استعدادهای نهفته ی دانش آموزان و هدایت آنها

هدف

 

بالا بردن سطح علمی دانش آموزان مخصوصاٌ پایه دوم

 

 

تحلیل نیازها

 

باتوجه به اجباری بودن تحصیلات تاپایان دوره ی راهنمایی یکی ازمشکلات جذب دانش آموزانی است که بدلایل متفاوت امکان ترک تحصیل ایشان وجوددارد،پس محیط مدرسه بایدتاجایی که امکان داردازهرجهت متناسب بانیازهاوسلایق دانش آموزان طراحی واداره گرددتامحیط امن وجذاب جهت ایشان باشد.پس یکی ازاهداف این است که میزان ترک تحصیل به صفربرسد.برای تحقق این خواسته ازروان شناسان فعال بایدیاری جست وهمچنین به نسبت مراسم ملی ومذهبی برگزارشده درمدرسه بایدمراسم شادکه باعث جلب دانش آموزان گرددنیزدرمدرسه برگزارگرددوبه بهانه های مختلف دانش آموزان رامورد ارزیابی قراردادوازفعالان تجلیل کردتاسبب تشویق همگان گردد.

 

 

تعیین وضعیت موجود و مطلوب جهت میانگین دروس :قبول شدگان خرداد پایه ی های اول و دوم و سوم در3سال گذشته

میانگین نمرات دروس راهنمایی محدثه پایه اول Aدرسالهای تحصیلی  87الی90

 

 

مطلوب

                                        موجود

                وضعیت

نام درس

خرداد90

خرداد 89

خرداد88

خرداد87

88/18

18/85

67/19

47/19

قرآن

65/18

18/62

27/19

11/18

دینی

88/17

17/85

33/19

36/18

عربی

67/15

15/64

13/17

59/16

املاء

44/17

17/41

40/17

07/18

انشاء

17/17

17/14

93/18

11/17

قرائت فارسی

41/18

18/38

47/18

56/19

اجتماعی

38/18

18/35

37/17

61/17

تاریخ

77/17

17/74

17

31/18

جغرافی

32/17

17/29

33/19

41/16

قرائت زبان

03/16

16

37/18

81/15

املای زبان

06/16

16/03

70/15

53/14

ریاضی

24/17

17/21

20/18

31/16

علوم تجربی

13/18

18/1

27/18

41/17

حرفه وفن

22نفر

نفر16

نفر

نفر35

تعداد دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین نمرات دروس راهنمایی محدثه پایه اول Bدرسالهای تحصیلی 87الی90

 

مطلوب

                                        موجود

                وضعیت

نام درس

خرداد90

خرداد 89

خرداد88

خرداد87

59/18

18/56

03/19

=====

قرآن

31/19

19/28

14/19

=====

دینی

87/18

18/84

72/18

=====

عربی

15/17

17/12

44/16

=====

املاء

65/17

17/62

36/15

=====

انشاء

56/17

17/53

33/17

=====

قرائت فارسی

25/19

19/22

36/18

=====

اجتماعی

28/19

19/25

56/15

=====

تاریخ

28/18

18/25

33/15

=====

جغرافی

96/17

17/93

36/18

=====

قرائت زبان

81/16

16/78

94/18

=====

املای زبان

9/16

16/87

22/14

=====

ریاضی

25/17

17/22

39/17

=====

علوم تجربی

13/18

18/1

14/17

=====

حرفه وفن

21نفر

نفر17

 

---------------

تعداد دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلوب

                                        موجود

                وضعیت

نام درس

خرداد90

خرداد 89

خرداد88

خرداد87

81/17

17/78

50/19

=====

قرآن

25/18

18/22

92/17

=====

دینی

88/16

16/85

31/18

=====

عربی

68/17

17/65

69/17

=====

املاء

98/16

16/95

89/16

=====

انشاء

68/16

16/65

94/17

=====

قرائت فارسی

5/18

18/47

39/18

=====

اجتماعی

65/17

17/62

78/16

=====

تاریخ

21/17

17/18

64/16

=====

جغرافی

68/16

16/65

56/18

=====

قرائت زبان

15

14/97

11/17

=====

املای زبان

94/14

14/91

28/13

=====

ریاضی

59/16

16/56

28/16

=====

علوم تجربی

74/17

17/73

89/17

=====

حرفه وفن

16نفر

نفر18

 

 

تعداد دانش آموزان

 

میانگین نمرات دروس راهنمایی محدثه پایه دوم ب درسالهای تحصیلی 87الی90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین نمرات دروس راهنمایی محدثه پایه دوم الف سالهای تحصیلی  از87تا90

 

مطلوب

                                        موجود

                وضعیت

نام درس

خرداد90

خرداد 89

خرداد88

خرداد87

11/19

19/08

72/17

55/18

قرآن

75/18

18/72

97/15

90/17

دینی

66/17

17/63

17

48/17

عربی

53/18

18/5

17/16

59/16

املاء

7/17

17/67

17/15

38/18

انشاء

64/17

17/61

17/16

53/17

قرائت فارسی

27/19

19/24

83/14

90/18

اجتماعی

94/18

18/91

39/14

52/18

تاریخ

3/17

17/27

42/15

21/18

جغرافی

5/17

17/47

67/15

59/17

قرائت زبان

58/16

16/55

31/14

38/17

املای زبان

55/15

15/52

83/11

29/15

ریاضی

28/17

17/25

44/14

24/16

علوم تجربی

55/18

18/52

89/16

52/18

حرفه وفن

18نفر

نفر17

18نفر

نفر29

تعداد دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین نمرات دروس راهنمایی محدثه پایه سومAسالهای تحصیلی87تا90

 

مطلوب

                                        موجود

                وضعیت

نام درس

خرداد90

خرداد 89

خرداد88

خرداد87

21/18

18/18

62/19

07/19

قرآن

58/17

17/55

86/18

17/17

دینی

26/17

17/23

05/17

39/17

عربی

98/17

17/95

18

74/17

املاء

77/17

17/74

38/18

76/17

انشاء

81/16

16/78

62/17

26/18

قرائت فارسی

19/17

17/16

41/16

35/17

اجتماعی

33/15

15/3

26/15

87/17

تاریخ

36/16

16/33

10/18

09/17

جغرافی

3/16

16/27

28/18

39/16

قرائت زبان

05/15

15/02

93/15

17/16

املای زبان

63/13

13/6

71/13

96/15

ریاضی

58/15

15/55

74/15

61/16

علوم تجربی

81/16

16/78

72/16

04/19

حرفه وفن

16نفر

21نفر

نفر29

نفر29

تعداد دانش آموزان

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین نمرات دروس راهنمایی محدثه پایه سوم    سالهای تحصیلی87تا90

 

 

 

 

 

 

مطلوب

                                        موجود

                وضعیت

نام درس

خرداد90

خرداد 89

خرداد88

خرداد87

57/18

18/54

=====

70/18

قرآن

01/17

16/98

=====

03/18

دینی

6/17

17/57

=====

55/16

عربی

47/18

18/43

=====

75/18

املاء

6/17

17/57

=====

85/17

انشاء

41/17

17/38

=====

85/16

قرائت فارسی

22/17

17/19

=====

70/16

اجتماعی

67/16

16/64

=====

35/17

تاریخ

77/16

16/74

=====

95/15

جغرافی

03/16

16

=====

55/15

قرائت زبان

69/15

15/66

=====

45/15

املای زبان

74/13

13/71

=====

68/14

ریاضی

69/15

15/66

=====

25/16

علوم تجربی

2/17

17/17

=====

55/18

حرفه وفن

18نفر

نفر20

-------------------

نفر20

تعداد دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

کلیه ی نمرات پیش بینی شده جهت خرداد90 باافزایش سه صدم نسبت به خرداد89محاسبه گردیده است به دلایل امکان انتظاربیشترنخواهدبود:

تغییرآمارکلاسی نسبت به سال قبل

وجوددبیران جدیدوعموما"ناآشنابه قوانین وزمانبربودن یادگیری روشهای فعال واجراوتوجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان ازطرف دبیران

نادرست بودن مقایسه ی میانگینهای سال قبل باسال بعد

بی انگیزه بودن چندمعلم وعدم توجه ایشان به اموزش کامل وصحیح دانش آموزان

درضمن می دانیم ثابت ماندن نمرات وفقط کسب نیم نمره ازطرف یک دانش آموزانتظارسه صدم رابرآورده خواهدنمود.(آرمان گرایانه خواهدبودچون آمارکلیه ی کلاسهانسبت به سال قبل تغییرکرده است.مخصوصا"کلاسهای اول پرجمعیت وقالبا"بااطلاعات اندک آمده ومشکلات تغییرمقطع نیزاضافه می گردد.)هرچندمقایسه ای کاملا"صحیح است که درشرایط کاملا"یکسان صورت گیردازقبیل: تعداددانش آموزان وثابت بودن دبیران وکادرآموزشگاهی همچنین یکسان بودن سطح علمی دانش آموزان در سالهای متمادی.شایدروش درست قیاس بررسی نمرات سال اول وپیش بینی جهت سال دوم باشد.به نظرهمکاران امتحانات خردادازجامعیت بیشتربرخورداربوده ومقایسه وبررسی آنهاصحیح ترازمقایسه ی نمرات سالانه است که متاثرازنمرات دی ماه است.(تاثیر50درصدی)

درصدقبولی خردادماه در3سال گذشته وپیش بینی خردادآتی

 

 

مطلوب

موجود

خرداد

90

89

88

87

100%

25/81٪

84٪

100%

A اول

100%

24/88٪

84٪

*

B اول

100%

24/88٪

94٪

100%

A  دوم

100%

77/77٪

94٪

*

B دوم

100%

47/89٪

88٪

100%

A سوم

100%

2/76٪

*

100%

B سوم

 

تحلیل وضعیت درون وبرون مدرسه

 

نمودار حیطه ی نیرو

عوامل جلو برنده

عوامل بازدارنده

فرصت ها

قوت ها

تهدیدهای محیطی

ضعف ها

وجود بعضی از خانواده که از نظر مالی درحد عالی هستند

وجود محیط لازم جهت برگزاری کلاسهای لازم

عدم همکاری خانواده ها

عدم انگیزه ی دانش آموزان

 

وجود خانواده هایی که از نظر فرهنگ و تفکر خلاق در سطح بالاهستند

وجود استعداد در دانش آموزان

فقراقتصادی و مالی گروهی ازخانواده ها

عدم توجه وانگیزه ی  بعضی از همکاران

کمک های مالی بعضی از خانواده ها

همکاری اکثر دانش آموزان(پس توجیه)

فرهنگ پایین بیشتر خانواده ها(سواداندک ومطالعه ی ناچیزخانواده ها)

پایین بودن سطح سوادپایه ای  دانش آموزان

مشارکت و تمایل ارتباطی گروهی از خانواده هابا مدرسه

وجود امکانات نسبتا" فراوان در مدرسه ازقبیل آزمایشگاه علوم ورایانه

نبودن پدر در منزل به خاطرمشاغل خاص

سرانه ی واریزی ناچیز

دسترسی دانش آموزان به ابزار اطلاعاتی جدید

وجود محیطی سالم و سازنده در مدرسه

دید نسبتاٌبد اولیاء نسبت به مدرسه و جلسا ت

دست وپا گیر بودن بعضی ازقوانین و بخشنامه ها

اهمیت دادن گروهی از والدین به وضعیت درسی فرزندان و پیگیری ایشان

نظم کامل وبدون نقص مدرسه که دسترسی به اطلاعات سالهای قبل وهمچنین وسایل موجودرادرکمترین زمان مهیا می سازد.

نبود مدارس شاهدوغیرانتفاعی ونمونه جهت ایجادرقابت سالم ومفید

 

عدم تمایل دانش اموزان درانجام امور

 

 

وجودمشاورفعال وعلاقمندوبرقراری رابطه خوب بادانش اموزان وخانواده ها

 

 

وجوددبیرپرورشی آگاه وساعی

اهمیت ندادن بعضی از والدین به آموزش فرزندانشان(تهدیدازطرف گروهی ازوالدین نسبت به دانش اموزکه درصورت عدم موفقییت بایدترک تحصیل نموده ودردرآمدزایی خانواده موثرباشی)

 

 

 

چندفرهنگی بودن دانش آموزان در مدرسه

 

 

 

 

 

همجواری با مسجد و سروصدا

وجودهمکاران جدیدالورودبه سیستم اموزش وپرورش لاجرم زمان بربودن اجرای انتظارات(عدم اطلاع یامقاومت نسبت به اجرای توقعات)

 

 

رفت آمد افراد متفرقه جهت

 ارتباط با دارالقرآن

عدم همکاری بعضی از همکاران فعال(تاثیرازهمکارانی که تمایل به همکاری لازم راندارند.)

 

 

پرتوقع بدون کادراسبق بالاخص مدیرازکادرجدید

نبودمعاون

 

 

 

کامل نبودن ساعات حضوردبیرپرورشی

 

 

نمودار هم گرایی

 

منابع و امکانات

خانواده

وجودمحیط لازم جهت برگزاری کلاس های لازم

عدم همکاری خانواده

وجود تجهیزات تلوزیون ، ویدئو،کامپیوترو غیره

فقروفرهنگ پایین گروهی از خانواده ها

برقراری کلاسهای خط تحریری جهت کلاس اول

وجود بعضی از خانواده که از نظر مالی درحد عالی هستند

تشکیل گروههای قرانی متنوع ازدانش آموزان باهمکاری چندتن ازهمکاران

وجود خانواده هایی که از نظر فرهنگ وتفکر خلاق در سطح بالا هستند

وجودکارگاه رایانه باشبکه بودن 5سیستم مهیای استفاده

کمک های مالی بعضی از خانواده ها

وجود دبیران متخصص با رشته های مرتبط

تمایل دانش آموزان  پایه ی سوم به اجرای کلیه طرح عدم

 

عدم انگیزه دانش آموزان

وجوددستگاه زیراکس سالم (نو)انجام خدمات تکثیرسوال رابرای همکاران دراسرع وقت می توان انجام داد.

پایین بودن سطح سوادپایه ای دانش آموزان

همکاری بعضی از همکاران

وجود استعداد در دانش آموزان

عدم وجوددبیرانی که نیازمندمرخصی غیرمنتظره باشند.

اهمییت یافتن مدرسه برای اکثرخانواده هادرمقایسه باسالهای قبل

تجهیز3دستگاه ویدیوپرِکتورنصب شده درمدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه برنامه ریزی با حضور کلیه اعضاء و دبیران آموزشگاه برای افزایش ارتقای تحصیلی دانش آموزان مدرسه موارد زیر را

جهت رسیدن به هدف نهائی آموزشگاه پیشنهاد کرده اند .

 

1-برگزاری کلاس های جبرانی وتقویتی در طول سال قبل از نوبت اول ودوم

2-ترغیب و توجیه اولیا به ترغیب فرزندان خود به درس خواندن و فواید علم

3-آموزش دبیران و ترغیب آنها به شرکت در جلسات ضمن خدمت ودرخواست اجرای برنامه های زیر :

          الف) گروه بندی دانش آموزان و نظارت بر کار گروه ها و خط دادن به سرگروه ها

           ب)برگزاری آزمون های استاندارد و ارزشیابی های مستمروآزمون آغازین

           پ) برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی

           ت) توجه به تفاوتهای فردی و تشویق به جا،توسط دبیران

            ث)تکمیل به جای دفاتر کلاسی و ارتباط مؤثردر جلسات ماهانه ی دیداربا اولیاء

              ج)اداره کردن کلیه ی کلاسهای درسی باروشهای فعال تائیدشده.

              چ)استفاده ازاسلایدهایی که متناسب بادروس خویش تهیه کرده اندیابامراجعه به سایتهای مختلف دانلوت نموده اندوباتهیه

       سی دی های آموزشی مناسب (محتوای الکترونیکی)باروشهای کاملا"جدیدکلاسهارااداره نمایند.

4- برگزاری کلاسهای پرسش و پاسخ جهت رفع اشکالات شرعی ومرجع شناسی جهت دانش آموزان باهمراهی مادران و

     تشکیل جلسات آموزش خانواده ی مؤثر

5-برگزاری جلسات شورای دبیران مشترک بادیگرمدارس جهت آگاهی از وضعیت مدارس مختلف.

6-اعلام کلیه ی برنامه های زمانبندی مربوط به شوراهای مختلف درپانل دفترجهت آگاهی کامل همکاران ودرضمن اسامی اعضای فعال     درهرشورا.     

7- تهیه ی جزوه ی همگام با قرآن و بهره گیری در کلاسها ی درسی

8-برگزاری بازدیدها و اردوها ی علمی به جهت آموزش یادگیری در هر زمان و مکان

9-عضویت کلیه ی دانش آموزان مدرسه دربسیج دانش آموزی وبرگزاری مراسم خاص به همراهی ایشان

10-برگزاری نمازجماعت درمراسم خاص باحضورمادران وبرقراری کلاس پربونوربرای دانش آموزانی که به دلایل موجه درنمازجماعت شرکت نمی نمایند.(البته به کمک دبیران)

-باتجهیز کتابخانه مادران فعال رابه عضویت کتابخانه درخواهیم آورد.11

12-راه اندازی کتابخانه ی الکترونیکی.

13-استفاده ازدانش آموزان ساعی به عنوان همیار دانش آموز

14-اداره ی 50درصدی ازکلاسهای درسی به کمک دیتاشو

15- برگزاری آزمونهای تعئین سطح علمی بوسیله ی آزمونهای دوره ای استاندارد وتائیدشده ی آموزش وپرورش.

16- تجهیز کتابخانه به کتابهای جدید و مناسب بین نو جوانان

17-مجهز کردن کلیه ی کلاسها به کمد وقفسه کتابخانه

18- تجهیز گارگاه حرفه وفن

19- تجهیزکتابخانه به کتابهای مفیدعلمی ومذهبی وادبی وروانشناسی جدید

20-به روزکردن وبلاگ بااستفاده ازمطالب ارائه شده توسط دبیران (توسط مدیر)

21- برگزاری جلسات کیفیت بخشی آموزشی باحضوردبیران علوم پایه ی مدرسه وتوجه به شاخصهای موردنظروزارت خانه وبررسی روشهای آموزشی قابل اعتمادت

22 برگزاری جلسات آموزش خانواده توسط دبیران بامشخص کردن موضوع قبلی به انتخاب انجمن  

 

 

 

 

 

 

  تنظیم برنامه ی عملیاتی

چه کسی

چه وقت

کجا

چرا

چگونه

میزان اعتبار

عنوان تاکتیک

ردیف

کلیه ی پرسنل

درطول سال

کلاس

تشویق دانش آموزان

کمدجوازمناسب

3000000ریال

طرح تشویق

1

دبیران

ماهانه

کلاس

ارزیابی فعالیت همکاران

ماهانه

*

ارزشیابی

2

مربی پرورشی

درزمانهای مناسب

کشوری

تجربه ی علمی

مراکزعلمی وتفریحی وزیارتی

10000000 ریال

اردو

3

مدیر

به شرط استقبال والدین ووجودافراد

توانمند

سالن مدرسه

توجیه دلایل افت تحصیلی وآموزش روشهای برخوردمناسب

دعوت از اولیاپس ازبررسی فرمهای تکمیل شده برگزاری جلسات مختلف به پیشهاددبیران واستفاده ازتوانمندی ایشان

1000000 ریال

آموزش خانواده

4

مدیر

موردی

کلاس

اتمام حجت بردانش آموزان ضعیف

چرخشی- دانش آموزان ضعیف

3000000 ریال

کلاس جبرانی

5

مدیر

ازآبان

کلاس

ادای دین به دانش آموزان مستعد

-       چرخشی-دانش آموزان مستعد

3000000 ریال

کلاس تقویتی

6

دبیران

ازابتدای سال

کلاس

به روز بودن کلاس داری

کلاس داری به روش deta show

روشهای فعال

*

گروه بندی

7

مدیر

درطول سال

دفتر

مدرسه

توجیه دبیران باارایه ی راهکارهای مناسب

دعوت آنها

?

بهره گیری از نظرصاحب نظران

8

مدیر

ازآبان

گروه ها

تقویت سطح علمی دبیران

باکمک گروههای یاددهی ویادگیری

*

کلاسهای ضمن خدمت

9

مدیر

ازابتدای سال ماهانه 2جلسه

آموز شگاه

بررسی مشکلات مدرسه وهم فکری کردن باهمکاران

دعوت نامه ی رسمی

1000000 ریال

جلسات متفاوت بادبیران

10

مدیر

درطول سال

مدرسه

استفاده درکلاسهای درسی

برطبق نیازهمکاران

10000000ریال

تهیه کتاب های کمک آموزشی جدید

11

 

 

 

 

ارزشیابی تکوینی:

 

دراین نوع ارزشیابی نیازمندبه جمع آوری داده واطلاعات مختلف پیرامون برنامه وتجزیه وتحلیل این اطلاعات در خصوص میزان تاثیربرنامه می باشیم واین تجزیه وتحلیل به ماکمک می کندکه به موقع تصمیم لازم رااتخاذ نمائیم ودرمورد ادامه ی برنامه یاتغییرواصلاح وبهبودآن ویاحتی حذف آن اقدامات لازم راانجام دهیم .

ازهمان ابتدای سال تحصیلی اهداف وبرنامه هادرجلسات مختلف به سمع ونظردبیران رسانده شده وایشان باهمکاری وهمفکری وشناخت دانش آموزان خاص برنامه های پیش بینی شده رابه مرحله ی اجراگذاشته وبه موقع نتیجه رااعلام می نمایندتابتوان تغییرات لازم رادرخط مشی برنامه اعمال نمود.

مهم ترین فرصتها برای ارزیابی ازعملکردبرنامه سالانه ی آموزشگاه:

نظرسنجی ازدبیران وکادراجرایی مدرسه درموردمیزان تحقق خواسته هاوپیش بینی ها.

نظرسنجی ازدانش آموزان واولیای صاحب نظر.

انجام ارزیابی ماهانه وتجزیه وتحلیل نتایج حاصل.

تجزیه وتحلیل اطلاعات وتعیین ضعفها وقوتهای برنامه.

بررسی وتحلیل اطلاعات مربوط به فعالیتهای کلاسی وتعیین میزان پیشرفت تحصیلی یاعدم تحقق خواسته ها.

مشارکت دانش آموزان واولیای صاحب نظر کمک بسیارموثری به ارزیابی برنامه خواهدنمود.

ارزشیابی مستمربه صورت علمی وعملی  وبااستفاده از اطلاعات صحیح اگرصورت پذیرددستیابی به اهداف رافراهم خواهدکردوازاتلاف منابع انسانی ومالی ومادی وزمان جلوگیری خواهد نمود.

 

 

 

 

 

ارزشیابی پایانی وبازخورد:

 

برای انجان ارزیابی پایانی بایدتابرگزاری امتحانات خردادماه منتظرماندودرآن زمان میزان دقیق تحقق اهداف برنامه رامعین نمود.

پس ازانجام برنامه ی عملیاتی ودرپایان سال تحصیلی عملکردبرنامه باوضعیت مطلوب پیش بینی وبرنامه ریزی شده ،سنجیده می گرددومیزان رشد هریک از شاخصهای برنامه معین می شود.

این رشدمی تواندمثبت ویامنفی باشدکه بایدموردتجزیه وتحلیل قرار گیردوعوامل موفقیت یاشکست هریک ازشاخص های برنامه تعیین گردد.

ارزشیابی پایانی پس از اعلام نتایج امتحانات خردادماه بااستفاده ازنظرات دبیران ودانش آموزان واولیا وکارشناسان اداره انجام خواهدپذیرفت.که کمک موثری به شناخت عوامل وفاکتورهایی که موجب تحقق یاعدم تحقق برنامه شده است می نمایدونشان می دهد که چقدر ازوضعیت موجودهمان وضعیت مطلوب پیش بینی شده است.

تحلیل میانگین دروس به سهولت می تواند مشکلات آموزشی رابرملانمایدوبه مدیرکمک کندتابارفع معضلات به پیشرفت تحصیلی پیش بینی شده ی خویش برسد.

باتحلیل نتایج بدست آمده واعلام بازخوردمناسب به مسئولین می توان نیازها وامکانات لازم جهت سال آینده را اعلام نمودتادرصورت امکان کمبودهارفع گردد.

 

 

 

 

 

افرادتیم برنامه ریزی

 

امضا

سابقه درآموزشگاه

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

سال سوم

مدیر

ناهیدطاهری

1

 

 

سال دوم

مربی پرورشی ونماینده ی دبیران

فاطمه کامرانی نسب

2

 

 

سال ششم

نماینده ی آموزشی دبیران

ناهیدسادات حسینی

3

 

 

سال اول

رئیس انجمن اولیاومربیان

محمدکرمی

4

 

 

سال سوم

رئیس شورای دانش آموزی

اکرم جمشیدی

5

 

 

سومین سال معاونت اداره

معاونت فن آوری ونوآوری

روح اله شریعتی

 

6

 

دردومین جلسه ی شورای مدرسه(پنج شنبه 29مهر ماه 1389) به امضای اعضا رسانیده

 

شد وجهت تائیدبه اداره ی آموزش وپرورش ارسال گردید.

 

 

 

 

 

 

حادثه ی سپید

هرشب کسی درمن خواب می بیند

که فرداحادثه ای بالغ زمین رامی لرزاند.

فردا

نخستین روزآفرینش دیگربارطلوع می کند.

وخداباشش اشارت خلقت رابشارت می دهد.

فردااسبی بالدارازآسمان اسطوره نازل می شود.

وتمام پرستوها غربت راازکوچه های حقارت می تکانند

ودروسعت بی نیازی پروازمی دهند.

هرشب کسی درمن خواب می بیند

که فرداحادثه ای سپیددهان باز می کند

وهرچه سیاهی است درخودفرومی برد.

فردا

همه ی درختان اصالت باردرمی آورند

وطراوت رادرحیاط کوچک همه ی خانه های عطش اب می پاشندو

فردا

دستان نحیف هیچ شاخه ای

به دریوزگی بادهای هرزه آبروی خویش راپل نمی بندد

وخورشیددرچهارسوی گیتی سخاوت خویش راسکه می زند

وفردا

حاصلضرب من وتنهایی یک تابینهایت عشق می شود

ومن درچشمان زمین دوست داشتن رابیتوته می کنم وبیداری راظهور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ساعت 11:56  توسط مدیر  |